Cashflow: wat betekent dit voor jou?

Blog > Cashflow > Cashflow: wat betekent dit voor jou?

Cashflow: wat betekent dit voor jou?

Snel betalende klanten zijn belangrijk voor je cashflow, maar waarom zijn snel betalende klanten nou zo belangrijk?

De casshflow, of kasstroom in het Nederlands, is het geld dat de onderneming in komt en weer uit gaat. Het geld komt en gaat via de bank en eventueel de kas.

Bij een gezonde onderneming komt er meer geld binnen dan er uit gaat. Dat geeft je de mogelijkheid alle facturen te betalen en te investeren in je bedrijf.

Het kan gebeuren dat door een lagere omzet of slecht betalende klanten de cashflow negatief dreigt te worden (er gaat dan meer geld uit dan er binnen komt).

Naast het vinden en behouden van klanten zijn er meer mogelijkheden om de cashflow gezond te houden.

Maak een plan
De cashflow blijft eerder positief als je een planning maakt. Een planning per maand werkt in veel gevallen goed.

Ga uit van het geld dat je nu hebt. Dit is het geld dat op de zakelijke bankrekening staat en eventueel wat in de zakelijke kas zit.
Daarna maak je een verwachting van de maandelijkse ontvangsten. Het ontvangen geld komt van betalingen van klanten, privé stortingen en leningen voor het bedrijf.

Verwachte uitgaven zijn de inkoop van goederen en diensten, salaris, aflossing van leningen, huur, investeringen, verzekering, advertenties, reiskosten, te betalen Omzetbelasting (BTW) na elk kwartaal en privé opnamen.
Starters hebben waarschijnlijk ook veel eenmalige kosten. Dit zijn ook uitgaven die de cashflow beïnvloeden.

Maak een realistische schatting van alle ontvangsten en uitgaven. Tel het geld dat je hebt op bij de verwachte ontvangsten. Trek daar de verwachte uitgaven van af. Als het getal positief is, is de cashflow positief.

Geen paniek als er een negatieve cashflow uit komt, of er is weinig marge voor tegenvallers, want daar kun je als ondernemer wat aan doen.

Zorg dat klanten betalen
Klanten aansporen om op tijd te betalen verbetert de cashflow enorm. Bekijk het rapport openstaande verkoopfacturen en zie direct de grootste en langst openstaande verkoopfacturen.
Deze klanten benader je met als doel ze te laten betalen én de relatie met de klant goed te houden. Lees onze tips in openstaande verkoopfacturen incasseren.

Slim facturen betalen
Net als dat jij snel betaalt wil worden, willen jouw leveranciers dat ook. Je wilt natuurlijk ook een goede relatie met leveranciers opbouwen en behouden, dus je betaalt op tijd. Maar betalingen zijn een uitgaande cashflow en daardoor kan de cashflow negatief worden. Om de cashflow positief te laten zijn kun, je het volgende doen:

• Gebruik de betaaltermijn volledig. Als je 30 dagen de tijd hebt om te betalen, gebruik die dan ook.
• Vraag of de leverancier flexibele betalingstermijnen heeft. Als die er zijn kunt je daarmee ook de cashflow sturen.
• Bouw een goede relatie op met leveranciers. Als je een keer uitstel van betalen nodig hebt, maakt dat het leven veel makkelijker.

Kom de rustige maanden door
Zeker als je te maken hebt met seizoensgebonden werkzaamheden is het verstandig een financiële buffer aan te houden voor de rustige maanden. Maar eigenlijk geldt dit voor elke ondernemer. De zaken kunnen makkelijk om slaan en het is dan fijn als je niet meteen in paniek hoeft te raken.

Kijk naar de cashflow in het verleden en bepaal hoe veel maanden je zou moeten kunnen overbruggen met een lage omzet. Als starter kun je een schatting maken van het aantal maanden per jaar dat je minder of geen omzet hebt.

Kom de rustige maanden door
Maak een wat grovere inschatting van de uitgaven en ontvangsten in het komende kwartaal. Denk daarbij ook aan investeringen en dure reparaties. Onthoud dat de cashflow jouw bedrijf kan maken of breken.

 

Laat Accoo alles regelen
Maak afspraak